BACA GAZI ARITIMI

Endüstriyel proseslerde ortaya çıkan VOC (uçucu organik bileşikler, UOB), VIC (uçucu inorganik bileşikler, UIB) ve SOX, NOX gibi zararlı emisyon gazlarının atmosfere salınımları, doğaya ve insan sağlığına son derece zararlıdır.

Bu kapsamda oluşturulan “Hava kirliliği kontrol yönetmeliği” ile bacalardan çıkan emisyon gazları arıtılarak ancak belli limitler çerçevesinde atmosfere salınımlarına izin verilmektedir. Bu kapsamda, çevre duyarlılığı ile hareket eden ve atık gazlarını arıtmak isteyen firmalara, İtalyan partnerimiz “Brofind” firması ile uzman mühendislik çözümleri sunarak, Avrupa standartları ve kalitesinde anahtar teslim Hava Arıtımı projeler sunmaktayız.
 
Kısaca bu konuda sunduğumuz sistem ve çözümlerimiz aşağıdaki gibidir.

Reküperatif Termal Oksidasyon
Rejeneratif Termal Oksidasyon
Katalitik Oksidasyon
Roto Konsantratörler
Aktif Karbon Sistemler
Islak Scrubber
Insinatör
DeNOX
Biyofiltrasyon