Fiziksel-Kimyasal Arıtma

Fiziksel Arıtma
Fiziksel arıtma atıksu içerisinde bulunan yüzer maddeler ile kendiliğinden çökebilen katı maddelerin giderilmesi amacıyla yapılır. Bu amaçla kullanılan ekipmanlar; ızgara ve elekler, kum ve yağ tutuculardır.
Genel olarak biyolojik veya kimyasal arıtma tesislerinin başında da fiziksel arıtma sistemleri kullanılır. Bu şekilde atıksu içerisinde bulunan kirleticilerin büyük bir kısmının giderilmesi mümkün olacaktır.
 
Kimyasal Arıtma
Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde atık suya kimyasal maddeler (koagülant, polielektrolit vb.) ilave edilmesi sonucu, kirlilik oluşturan maddeler çökeltilerek çamur halinde sudan ayrılır. Uygulamaları; nötralizasyon, flokülasyon ve koagülasyondur.
 
Nötralizasyon: Asidik ve bazik karakterdeki atık suların, uygun pH değerinin ayarlanması amacı ile yapılan asit veya baz ilavesi işlemidir.
 
Koagülasyon: Koagülant kimyasalların, uygun pH ’da atık suya ilave edilmesi ile atık suyun bünyesindeki kolloidal ve askıda katı maddelerle birleşerek flok oluşturmaya hazır hale gelmesi işlemidir.
 
Flokülasyon: Flokülasyon  (yumaklaştırma), atık suyun uygun hızda karıştırılması sonucunda koagülasyon işlemi ile oluşturulmuş küçük taneciklerin, birbiriyle birleşmesi ve kolay çökebilecek flokların oluşturulması işlemidir.
Hydrotur Kimyasal paket arıtma tesisleri kapasitelerine göre kesikli veya sürekli olarak tasarlanır.
HYD-kimyasal atıksu arıtma sistemleri, kirlilik yükü ve debiye göre değişik boyut ve kapasitelerde üretilebilir. Ayrıca atıksu arıtma reaktörlerimiz atıksu karakterine ve müşteri talebine bağlı olarak, Epoxy boyalı St 37, fiberglass veya paslanmaz çelik, betonarme malzemeden de üretilmektedir. Sistemlerimizde kaliteli ve minimum bakım maliyeti gerektiren ekipmanlar kullanılarak bakım ihtiyacı en aza indirilmiştir.
 
Uygulama Alanları;

  • Tekstil fabrikaları

  • Mezbahaneler

  • Hastaneler

  • Galvaniz – Kaplama endüstrisi

  • Alüminyum fabrikaları

  • Boya fabrikaları

  • Yağ fabrikaları

  • Petrokimya endüstrisi

  • Et entegre işletmeleri

  • Diğer endüstriyel işletmeler