Çamur Susuzlaştırma

Su arıtımı sonrasında ortaya çıkan atık çamurun, su içeriğinin azaltıldığı fiziksel bir prosestir. Su içeriği azaltılmış çamur kolayca işlenebilir ve bertaraf maliyetleri önemli derecede azalır.

Susuzlaştırmanın öncesinde, polimer ilavesi yapılarak beslenen çamur floklaştırılır.
Hızlı ve yoğun karıştırma ile birlikte dozaj ve polimer seçimi optimum flok oluşumu ve susuzlaştırma sonuçları için belirleyicidir.