Biyolojik Arıtma

Evsel atık sular, biyolojik olarak arıtılarak deşarj edilir. Sistemdeki aerobik mikroorganizmalar, havalandırma ile sağlanan oksijeni kullanarak organik kirliliği su ve karbondioksite dönüştürür.
 
Hydrotur Paket Atıksu Arıtma Sistemleri kesikli ve sürekli sistemler olmak üzere 2 ana başlık altında toplanabilir. Kesikli tip Paket Atıksu Arıtma Sistemleri havalandırma ve çökeltim süreçlerinin aynı tank içerisinde olduğu ardışık kesikli aktif çamur sistemine göre çalışan atıksu arıtma tesisleridir.
 
Sürekli tip Paket Atıksu Arıtma Sistemleri ise havalandırma ve çökeltim periyotlarının ayrı tanklar içerisinde olduğu arıtma sistemleridir. Sürekli tip arıtma sistemleri eşdeğer nüfusun ve atıksu debisinin yoğun olduğu yerleşim yerleri için tasarlanan modellerdir.

Atık su arıtma tesisi aşağıdaki bölmelerden meydana gelmiştir:

  • Terfi Sistemi • Biyolojik Reaktör
  • Kaba Izgara • Klorlama
  • Dengeleme rögarı ve terfi pompası • Elektrik kontrol ve otomasyon panosu

Üretimini yaptığımız 50 – 1000 eşdeğer nüfusa hizmet verecek modellerde tasarlanan paket arıtma tesisleri; evsel nitelikli atık suyun söz konusu olduğu; turistik tesisler, tatil köyleri, yazlık siteler gibi yerleşim alanları ile şantiyeler, okullar, hastaneler, fabrikalar ve üretim tesislerinde uygulama alanı bulmaktadır.
 
Değişken boyutlara sahip, betonarme veya çelik tank şeklinde imal edilen paket arıtma sistemleri, evsel nitelikli atık suların arıtımı için en uygun ve pratik çözümlerdir.