Atıksu Evaporatör Sistemi

Evaporatörler; atık suyun kimyasal ve biyolojik yönlemlerle arıtımının yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan sistemlerdir. Çalışma prensibi, atık suların buharlaştırılıp, tekrar yoğuşturularak saflaştırılması esasına dayanır.

 

Atıksu bertarafı amacıyla kullanılabildiği gibi saf su üretmek amacıyla da kullanılmaktadır. Kapasite hesaplarında işletmenin tüm atıklarına ait miktarların doğru olarak tespit edilmesi gereklidir. Ekipman tasarımında müşterinin ihtiyaçlarına yönelik enerji maliyetlerini minimize etme amaçlı vakum pompası gibi yan ekipmanlar kullanılmaktadır. Kullanımı ve bakımı oldukça kolay olup, herhangi bir ekstra kimyasal madde gereksinimi yoktur.


Evaporatörler gemilerde içme suyu elde etmek için sıklıkla kullanılırlar. Ters ozmos sistemlerine nazaran bu sektörde tercih edilmesinin sebebi, gemi güzergâh olarak değişik tuzlulukta ve sıcaklıkta sularda seyir etmesi ve RO tasarımının buna göre optimize edilememesidir.

RO’ya göre diğer bir avantajı ise kaynama normalden daha düşük sıcaklıkta gerçekleştiği için ısı değiştirici yüzeylerde kışır oluşumu azdır.

Atıksu’da Avantajları

  • Sıfır atıksu deşarjı ve dolayısı ile kanalizasyona bağlantı bulunmamaktadır.
  • Arıtılan su distile su olduğundan, işletmede tekrar kullanılabilmektedir.
  • Zararlı Atıkların konsantre edilerek atık maliyetlerinizin düşürülmesini sağlar.
  • İşletimi kolaydır ve personel istihdamına ihtiyaç gerektirmez.
  • İşletim maliyeti düşüktür.
  • Yüzey işlem hatlarında kullanılan (altın, gümüş, platin, vb.) kıymetli metallerin geri kazanımını sağlar. 
  • Çevreye olan hassasiyetinizden dolayı firmanızın imajı artar.